088-400-8681; 089-928-0149

"ДОМОФОН-ОХРАНА" е международна фирма, основана през 1999 г. и вече дълги години се занимава с изграждане и обслужване  на нестандартни телесистеми, в частност с монтиране и поддръжка на домофонни системи. От 2015 г. фирмата има официално представителство в България и е регистрирана съобразно българското законодателство.

България се включи към европейски блокчейн проект

27 април 2018 г.
България се включи към европейски блокчейн проект

Целта е създаване и развитие на надеждна инфраструктура и услуги.

22 европейски страни, вкл. България, ще развиват съвместно блокчейн инфраструктура и услуги

Десетки държави от Европейския съюз обединяват усилия за развитие на блокчейн технологиите. Споразумението беше подписано във вторник от представители на 22 страни от ЕС, вкл. България.

Участниците в партньорството ще създадат и развиват със съвместни усилия блокчейн инфраструктура, която ще позволи плащания, потвърждаване на данни за клиенти и сделки в режим онлайн, както и поддържане на съвместен регистър.

Страните, подписали споразумението, се задължават да обменят знания и разработки в областта на технологиите и нормативната база. Те ще разработват съвместно приложения, използващи разпределени регистри, за частния и публичния сектор.

В съвместните проекти с използване на блокчейн технологии ще бъдат инвестирани 300 милиона евро до 2020 г., стана ясно по-рано. Първите трансгранични операции в рамките на блокчейн проекта ще започнат към края на 2019 г.

Към момента декларацията е подписана от Австрия, Белгия, България, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

Посещения: 410