088-400-8681; 089-928-0149

"ДОМОФОН-ОХРАНА" е международна фирма, основана през 1999 г. и вече дълги години се занимава с изграждане и обслужване  на нестандартни телесистеми, в частност с монтиране и поддръжка на домофонни системи. От 2015 г. фирмата има официално представителство в България и е регистрирана съобразно българското законодателство.

„Информационно обслужване” преизпълни плана за печалба

19 юли 2018 г.
„Информационно обслужване” преизпълни плана за печалба

Увеличението спрямо заложените в бизнес плана за 2018 г. цели е над 2 пъти за печалбата и 2%  за приходите. Дружеството отчита 6% по-висока ефективност на труда (месечна заработка на едно заето лице), в сравнение с планираната за периода.

Персоналът на „Информационно обслужване” е намалял с 3% в резултат от оптимизиране на процесите по административно обслужване и преустановяване на нерентабилни и неприсъщи за основната дейност услуги. Средствата се пренасочват за възнаграждения на служители с ключови компетенции и привличане на нови висококвалифицирани експерти към екипа на компанията.

Основен принос към отчетените резултати имат сключените нови договори в ИКТ областта за централната и местна администрация, както и за държавни предприятия. Дейностите са свързани с информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на външните работи, специализирани софтуерни продукти за Агенция Митници и др.

https://technews.bg
Посещения: 1949