088-400-8681; 089-928-0149

"ДОМОФОН-ОХРАНА" е международна фирма, основана през 1999 г. и вече дълги години се занимава с изграждане и обслужване  на нестандартни телесистеми, в частност с монтиране и поддръжка на домофонни системи. От 2015 г. фирмата има официално представителство в България и е регистрирана съобразно българското законодателство.

Условия за инсталиране и обслужване на домофонна система тип «GSM»

15 октомври 2020 г.
Условия за инсталиране и обслужване на домофонна система тип «GSM»

Условия за инсталиране и обслужване на домофонна система тип «GSM»

 • Във входа се монтира основната част от оборудването.

 • Допълнително се заплаща чип към вратата (в зависимост от броя на членовете на семейството), 1 чип = 3 лв.

 • Абонати, които не са свързани със системата до момента на нейното стартиране, могат да се включат допълнително като заплатят годишната вноска за номер

 • + 15 лв. за повикване на техника.

 • Насрещник/магнит се инсталират отделно.

 • Абонати при инсталиране на система трябва да направят предплащане в размер на 12 месечна такса за ползване на услуга.

Гаранция и обслужване

Обектът, в който е инсталирана домофонна система остава на постоянно техническо обслужване, което включва:

 • Визуална проверка на прикаченото оборудване за откриване на механични повреди (веднъж месечно);

 • Регулиране на хидравличния механизъм и настройка на пантите на вратата (веднъж месечно);

 • Сезонна корекция на прикачената система (всяко тримесечие);

 • Отстраняване на ВСИЧКИ недостатъци, открити по време на проверката. (Идването на техник става до 72 часа от подаването на сигнала за повреда).

 • Цялостната поддръжка и обслужване на системата са безплатни.

Гаранцията се отнася за работата на всички компоненти на системата от момента на пускането й в експлоатация.

Гаранцията не се отнася за части от системата, повредени от пожар, наводнение, човешка намеса, ремонт от служител на друга фирма или самоволно подменени.

Посещения: 1174