088-400-8681; 089-928-0149

"ДОМОФОН-ОХРАНА" е международна фирма, основана през 1999 г. и вече дълги години се занимава с изграждане и обслужване  на нестандартни телесистеми, в частност с монтиране и поддръжка на домофонни системи. От 2015 г. фирмата има официално представителство в България и е регистрирана съобразно българското законодателство.

Услуги


Комания „Домофон охрана“ ЕООД предлага своите услуги за ремонт, инсталация, обслужване и поддръжка на домофонни системи.
Условия за инсталиране и обслужване на домофонна система клас „СТАНДАРТ”.
Обектът, в който е инсталирана домофонна система остава на постоянно техническо обслужване, което включва:
  • Визуална проверка на прикаченото оборудване за откриване на механични повреди (веднъж месечно);
  • Регулиране на хидравличния механизъм и настройка на пантите на вратата (всяко тримесечие);
  • Сезонна корекция на прикачената система (всяко тримесечие);
  • Отстраняване на ВСИЧКИ недостатъци, открити по време на проверката. (Идването на техник става до 72 часа от подаването на сигнала за повреда).
  • Таксата за цялостната поддръжка и обслужване на системата е в размер на 1 лв. на апартамент, на месец.
Условия за инсталиране и обслужване на домофонна система тип «GSM»
  • Визуална проверка на прикаченото оборудване за откриване на механични повреди (веднъж месечно);
  • Регулиране на хидравличния механизъм и настройка на пантите на вратата (веднъж месечно);
  • Сезонна корекция на прикачената система (всяко тримесечие);
  • Отстраняване на ВСИЧКИ недостатъци, открити по време на проверката. (Идването на техник става до 72 часа от подаването на сигнала за повреда).